Як створити тест

Ви можете розробити тест, щоб оцінити знання та набуті навички студентів за кожен пройдений розділ курсу. Налаштуйте сторінку тесту, додайте запитання та інші медійні матеріали та встановіть бал за кожну правильну відповідь.

Додайте тест

Перейдіть до розділу «EDU» у вкладці «Курси» (Courses) та виберіть створений курс, для якого потрібно додати тест.

Біля «Додати урок» натисніть на стрілку та виберіть «Додати тест» (Add test).

Ви також можете перейти до створення тесту з конструктора уроків. Натисніть на верхнє ліве меню та внизу списку уроку натисніть на стрілку та виберіть «Додати тест» (Add test).

Введіть назву тесту.

Додайте опис для тесту.

Додайте запитання

Введіть запитання. 

Щоб змінити форматування для запитання, натисніть на сам текст — відкриється панель редагування. Змініть колір та шрифт для певної частини тексту, щоб виділити ключові слова та заголовки.

Ви також можете додати посилання, форматувати текст списком і додати свій код стилю через < >.

Додайте варіанти відповіді

Введіть текст для кожної відповіді. 

Щоб додати більше варіантів відповіді, в панелі праворуч натисніть «Додати» (Add).

Вкажіть правильну відповідь

Праворуч на панелі виберіть правильний варіант відповіді. 

Щоб вибрати кілька варіантів відповіді, активуйте «Дозволяти множинні відповіді» (Allow multiple answers).

Додайте наступне запитання

Щоб додати наступне запитання, натисніть «+» під створеним запитанням.

Ви також можете скопіювати ваше запитання, якщо ваші запитання схожі або у вас однакові варіанти відповіді.

Налаштуйте порядок питань

Щоб переставити запитання місцями, натисніть стрілку «Вниз» або «Вгору».

Додайте додаткові елементи

За замовчуванням тест складається з питань та варіантів відповіді. Ви можете урізноманітнити візуальне відображення та додати до тесту додаткові елементи: текст, галерею, аудіо, файл та розділювачі. 

Ви також можете кастомізувати стиль сторінки та налаштувати шрифт для кожного заголовка.

Налаштуйте тест

Перейдіть до списку уроків і в меню, що випадає, навпроти створеного тесту виберіть «Налаштування тесту» (Test settings).

Налаштуйте доступ

Виберіть доступність тесту для студентів:

Активний (Active) — тест доступний для проходження при нелінійному проходженні. При лінійному проходженні він відкриється, коли студент дійде до цього розділу.

Неактивний (Inactive) — тест недоступний для проходження. Студент замість тесту побачить повідомлення «Проходження уроку недоступне». 

Запланувати відкриття (Schedule content availability) — тест буде доступний через деякий час: у певну календарну дату або через вказану кількість днів після попереднього уроку або тесту.

Відкриття можна налаштувати для курсу, який вже запущено чи заплановано на майбутнє. Ця функція недоступна для неактивного курсу.

Складання тестів впливає на отримання сертифіката за умов проходження курсу: «Закінчив усі уроки та склав тести» і «Склав тести».

Тому якщо ви вибрали в налаштуваннях одну з цих умов, переконайтеся, що всі тести доступні для проходження, інакше студент їх не побачить і не зможе закінчити курс.

Встановіть кількість спроб проходження

Виберіть, скільки разів студент може проходити тест, щоб покращити свій результат. Ви можете вибрати кількість спроб від 1 до «Необмежено».

Якщо ви оберете «1» — студенту дається лише 1 перша та остання спроба скласти тест. 

Встановіть бал за правильну відповідь

Вкажіть, скільки балів надавати за кожну правильну відповідь на запитання тесту.

Якщо ви встановили кілька правильних варіантів відповіді на запитання, а користувач вибрав не всі, бали не зарахуються.

Встановіть бал для успішного проходження тесту

Вкажіть, яку суму балів має набрати студент, щоб скласти тест. При цьому вказане значення не повинно перевищувати максимальну кількість балів за всі запитання тесту сумарно.

Успішне складання кожного з тестів впливає на отримання сертифіката, якщо ви в налаштуваннях «Умови проходження курсу» обрали опції «Закінчив усі уроки та склав тести» або «Склав тести».

Встановіть порядок відображення питань

Виберіть порядок, у якому студент побачить питання тесту. Якщо ви бажаєте, щоб порядок був довільним, увімкніть опцію «Показувати питання у випадковому порядку» (Show questions randomly).

Налаштуйте показ правильної відповіді

Використовується для відображення правильної відповіді, якщо користувач вибрав неправильний. 

Налаштуйте показ пояснення

Щоб закріпити отримані знання у студентів, ви можете додати показ пояснень під час проходження тесту. Студент після вибору побачить розшифровку для кожної правильної відповіді.

Щоб активувати «Показувати пояснення до відповіді» (Show anwer explanations), у вас має бути активовано «Показувати правильну відповідь при помилці» (Show the correct answer after an error).

Натисніть «Застосувати» (Apply), щоб зберегти налаштування тесту та введіть текст пояснення під варіантом відповіді.

Додаткові дії

Якщо у вас в курсі питання тестів повторюються або у них схожі налаштування, ви можете копіювати елемент, щоб прискорити процес створення курсу.

Перейдіть до лівого меню і натисніть на три точки навпроти назви розділу. Виберіть опцію:

Дублювати (Duplicate) — додає тест з усіма елементами та налаштуваннями до поточного курсу.

Копіювати в курс (Copy to course) — додає тест з усіма елементами та налаштуваннями в інший курс.

Опція копіювання доступна на тарифі 1000 студентів та вище.

Видалити (Delete) — видаляє тест без можливості відновлення.

Зверніть увагу, що також втрачається весь прогрес проходження тесту студентами, які набирають прохідний бал.

Статистика тестів

Щоб переглянути статистику, перейдіть на вкладку Статистика > Аналітика. Праворуч знаходиться блок із даними по тестах. Верхній показник – загальна кількість тестів, нижче – їх розподіл за успішністю проходження.

Успішно (Passed) — тест пройдено, прохідний набраний.

Частково (Partially passed) проходження розпочато, але не закінчено.

Неуспішно (Failed) — студент пройшов тест, але не набрав прохідний бал.

У цьому ж блоці вказано середній бал тестування.

Нижче у вкладці «Тести» знаходиться інформація про успішність студентів по кожному тесту:

Зайшли (Opened) — кількість студентів, які відкривали тест, але не проходили.

Успішно пройшли (Passed) — кількість студентів, які набрали прохідний бал на тесті.

Неуспішно пройшли (Failed) — кількість студентів, які не набрали прохідний бал на тесті.

    Оцініть, наскільки стаття була корисною "Як створити тест"

    Оцінка: 4 / 5

    Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні