PHP Mailer ile SendPulse SMTP sunucusunun kullanımı

Bu sayfanın en güncel versiyonu İngilizce dilinde mevcuttur. İngilizce göster

PHP Mailer kütüphaneleriyle SendPulse SMTP servisini kullanmaya başlamak için, kütüphanenin örnekler klasöründeki test_smtp_basic.php dosyasında bir SMTP örneği bulun.

Bu iki gerekli dosyayı sunucunuza eklediğinizden emin olun:

  • class.phpmailer.php
  • class.smtp.php

PHP Mailer ile SMTP sunucusu nasıl kullanılır?

1. SMTP ayarları için SendPulse hesabınıza giriş yapın

SMTP Ayarları

2. Kütüphaneyi ekleyin ve bir PHPMailer nesnesini somutlaştırın:

require_once('path/to/library/class.phpmailer.php'); $mail = new PHPMailer();

3. SMTP kullanmak üzere nesneyi yapılandırın

Aşağıda bir örnek kod verilmiştir:

<?php

require 'phpmailer/PHPMailerAutoload.php';

$mail = new PHPMailer;

$mail->isSMTP();

$mail->Host = 'smtp-pulse.net';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'mail@domain.com'; 
$mail->Password = 'qwe23423de3';
$mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Port = '465';

Host: SendPulse smtp sunucusu - 'smtp-pulse.net';

SMTPAuth: Kimlik Doğrulama uygulanıp uygulanmayacağı seçilir — bizim örneğimizde uygulanacak, bu nedenle değer şöyle olacaktır = true;

Kullanıcı adı: SendPulse kullanıcı e-postanız;

Parola: SendPulse hesabı için kullandığınız parola;

SMTPSecure: — bu, aşağıdaki port numarasına karşılık gelen şifreleme türüdür:

Port: '465' - şifreleme türü şöyledir SMTPSecure = 'ssl';

Şimdi göndereceğiniz e-postanın özelliklerini belirtin: karakter kümesi türü, mesajların gönderileceği e-posta adresi, gönderenin adı, alıcının e-posta adresi, konu satırı, mesajın gövdesi.


$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->From = 'sender@domain.com';
$mail->FromName = 'Andrew';
$mail->addAddress('recipient@domain.com');
$mail->isHTML(true);
$mail->Subject = 'Headsup';
$mail->Body = 'Hello!';
$mail->SMTPDebug = 1;
?>
  • smtp
PHP Mailer ile SendPulse SMTP sunucusunun kullanımı hakkındaki bu makaleye oy ver

Kullanıcı Değerlendirmesi: 5 / 5

Önceki

WordPress’de MailPoet ile SendPulse SMTP sunucusunun kullanılması

Blogumuzda popüler

SendPulse SMTP'yi ücretsiz deneyin