Yetkilendirmeyi atlayarak SendPulse e-posta servisine olaylar nasıl gönderilir

Bu sayfanın en güncel versiyonu İngilizce dilinde mevcuttur. İngilizce göster

Bazen, SendPulse e-posta servisindeki yetkilendirme aşamasını atlatarak bir dizi olayın başlatılması gerekebilir.

Yetkisiz bir olay gönderebilmek için kişinin e-posta adresini ve telefon numarasını (bu parametrelerden en az birini) bilmeniz gerekir
Ayrıca, 32 karakterden oluşan Event Hash değerine ihtiyacınız olacaktır ve burada bulabilirsiniz:

SendPulse hesabınıza giriş yapın, Otomasyonlar menüsünü açın

Olay Yöneticisi’ni açın.

Etkinleştirmeniz gereken olayın üzerine tıklatın.

Ham Gönderi sekmesindeki değeri kopyalayın — bu değer /kimlik/bloktan sonra görüntülenen son karakter bloğudur.

Bu değeri, kişinin e-posta adresi ve/veya telefon numarası ile birlikte gönderin.

PHP örneği

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://events.sendpulse.com/events/id/eb561baa181247d1cd378c4ead632877/7043663',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
 "email": "e.bilovol@sendpulse.com",
 "phone": "+123456789",
 "product_name": "product_name value",
 "product_id": 123,
 "product_link": "product_link value",
 "product_price": "product_price value",
 "product_img_url": "product_img_url value",
 "event_date": "2021-05-28"
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

Python örneği

import requests

url = "https://events.sendpulse.com/events/id/eb561baa181247d1cd378c4ead632877/7043663"

payload="{\n \"email\": \"e.bilovol@sendpulse.com\",\n \"phone\": \"+123456789\",\n \"product_name\": \"product_name value\",\n \"product_id\": 123,\n \"product_link\": \"product_link value\",\n \"product_price\": \"product_price value\",\n \"product_img_url\": \"product_img_url value\",\n \"event_date\": \"2021-05-28\"\n}"
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
 • email
Yetkilendirmeyi atlayarak SendPulse e-posta servisine olaylar nasıl gönderilir hakkındaki bu makaleye oy ver

Kullanıcı Değerlendirmesi: 5 / 5

Önceki

Automation360’ta «Koşul» bloğu

Blogumuzda popüler

Bugün SendPulse'ı ücretsiz deneyin