E-posta Pazarlama   Pazarlama ve Satış

E-mail Pazarlama Denetimi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

5 minutes

E-mail Pazarlama Denetimi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

E-mail kampanyanızın performansını takip etmeniz; güçlü gönderici itibarınızı sürdürme ve çok yüksek dağıtılabilirlik ve dönüşüm oranı elde etmeniz için çok önemlidir. Kampanya istatistiklerinizin ve e-mail pazarlama gelişiminizin arzuladığınız kadar moral verici olmadığı durumlarda, e-mail pazarlama denetiminizi gözden geçirmenizde fayda vardır.Bu makalede, email denetiminin nasıl çalıştırılacağı konusunda size 3 adımdan oluşan bir açıklama yapacağız ve bu denetim mekanizmasının yardımıyla e-mail pazarlamanızı nasıl geliştirebileceğiniz hakkında birkaç tavsiyede bulunacağız.E-mail pazarlama denetimi nedir?E-mail pazarlama denetimi; tüm e-mail pazarlama süreçlerinin verimliliğini değerlendirmenize yardımcı olacak kompleks bir araştırmadır. Başka bir deyişle; e-pazarlama süreçlerinde yolunda giden faaliyetleri tespit etmek, problemli olanların ise yerini saptamak ve onları ortadan kaldırmak için size destek olacak bir e-mail pazarlama organıdır.Email pazarlama denetimi hem içsel hem de dışsal olabilir. İçsel olanda denetim, şirketin kendisi tarafından değerlendirilirken, dışsal olanda ise üçüncü şahıs kuruluşları tarafından bağımsız olacak şekilde değerlendirilmektedir.E-mail pazarlama denetimine ihtiyaç duymanızın nedenleriSorunları saptamanıza ve onları uygun iyileştirme yöntemleri ile çözmenize yardımcı olacak email denetim konularından birkaç tanesi aşağıda verilmiştir:

 • Güvenlik. Güvenli bir şekilde bilgi dönüşümünün sağlandığından ve posta listenizin kalitesinden emin olmak için gerekli tüm ayarlamaların yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
 • İtibar. Geçici ve kalıcı nedenler ile ulaşılamayıp geri dönen emailler, spam şikayetleri ve black liste durumlarınızın sayısını belirleyerek, gönderici itibarınızın iyi seviyede olup olmadığını tanımlayın.
 • Dağıtılabilirlik.  Emaillerinizin, kullanıcıların birincil dosyalarına ya da abonelerin gelen kutularına ulaşıp ulaşmadığını gözlemleyin.
 • Etkinlik. Kampanyalarınızın arzuladığınız kazancı, görüntüleme sayısını ve eylem çağrısı tıklamalarını getirip getirmediğini takip edin.
 • İçerik Kalitesi.    Email konu satırı ve pre-headerın arzulanan düzeyde görüntüleme ve tıklama getirip getiremediğini ve email içeriğinin yeterli uyumlulukta olup olmadığını tespit edin.

E-mail denetimini değerlendirmeyi kendi kendinize planlıyorsanız, bunun için size yardımcı olabilecek adımların listesini burada sizlere sunduk.E-mail denetimi adım 1. İçerik oluşturma sürecini analiz edin  Email pazarlama denetimini düzenlerken yapmanız gereken ilk şey, iş akışınızı iyi anlamanız ve emaillerin düşünce aşamasından sonra nasıl uygulama aşamasına geçtiğini kavrayabilmenizdir. Bunun için aşağıdaki kısımda verilenleri dikkatlice irdelemenizde yarar vardır:

 • İçerik oluşumu. Email kampanyanızın oluşumuna kimler iştirak ediyor gözlemleyin ve kapmanyanın oluşumunun ne kadar zaman aldığını tespit edin. Basit bir email şablonu, sürükle – bırak editörü tarafından bir saat içerisinde tamamlanabilir. Ama esas kampanyayı tasarlamak biraz zaman alabilir. Kampanyanızın boyutuna bağlı olarak, daha fazla personeli kadronuza katmaya ihtiyaç duyabilir ya da süreci yavaşlatabilirsiniz.
 • Gönderici alanı. Kullanıcının mesajın kimden geldiğini anlaması için bu alanda gönderici email adresi ve şirketinizin domaini belirtilmelidir.
 • Konu satırı ve pre-header Konu satırınızı 60 ya da 70 karakter ile sınırlandırın ve onu kişiselleştirin. Ayrıca konu satırınızın yanında bir pre-header oluşturun. Bu şekilde ikisi bir arada olması, alıcı kişilerin algılayabilmesi için daha açıklayıcı olacaktır. Çünkü email içeriği ile ilgili alıcı kişi, daha fazla bilgiye sahip olacaktır.Şekil 1- Pre-header ile beraber verilmiş bir konu satırı
 • E-mailin yapısı. E-mailinizin üç kısımdan oluştuğuna emin olun: üst bilgi, gövde ve alt bilgi. Üst bilgi şirketin logo ya da menü çubuğunu içermelidir. Gövde, taraması kolay ve asıl kampanya hedefinizi belirtecek şekilde olmalıdır. Emailinizin alt bilgisi ise; belirgin şekilde bir üyelikten ayrılma butonu, önemli iletişim bilgileriniz ve tıklanabilir sosyal medya ikonlarınızı içermelidir.
email structure
Şekil 2- SkinCeuticals’a ait bir e-mail şablonu
 • Eylem çağrısı.  Eylem çağrısı butonunuzu ikiden fazla olmayacak şekilde sınırlandırın ve eylem çağrısı butonlarınızın abonelerinizin, istediğiniz eylemleri (ürünlerinizi satın almaları ya da e-maillerinizi almaları için abone olmaları) yerine getirmeleri konusunda onları motive edici bir şekilde görünüp görünmediğinden emin olun.
email call to action
Şekil 3- Açık bir eylem çağrısı butonuna sahip bir email
 • Resimler. Resimlerde çok dikkatli olmalısınız: onların, asıl resmin yüklenilmesindeki başarısızlık durumlarını göz ününde bulundurarak, kodlanmış tüm metinlere sahip olduğundan emin olun. Resimlerin daha hızlı yüklenilmesi için, formatını .png şeklinde değiştirmeyi ve boyutunun 200 KB altında kalacak şekilde ayarlamayı unutmayın.
alt text for image in email
Şekil 4- Resimlere tüm metinlerin eklendiği bir email
E-mail denetimi adım 2. Alt yapısını kontrol edinBir sonraki adım e-mailinizin teknik kısmıdır. Bunlar aşağıdaki konuları içerir:

 • IP İtibarı.  İtibarınız konusunda daha fazla yol almanız için kullanacağınız bir dizi servis ve raporlar mevcuttur: email geri besleme döngüsü (internet servis sağlayıcıların göndericiye ilettikleri spam şikayet raporları), Microsoft Smart Network Data Services (Abonelerin emailinizi nasıl puanladığını gösteren ücretsiz bir hizmet), gönderici skor hesaplayıcı ve black liste kontrol aracı (Spamhaus ya da  MXToolBox).
 • E-maildeki linkler. Emailinizdeki linklerin geçerli ve güncel olup olmadığından, üyelikten ayrılma butonun kullanıcının bu isteğini sağlayıp sağlamadığından ve paylaştığınız linkler ile istediğiniz bilgileri kullanıcıların paylaşabildiğinden ya da başka kişilere iletebildiğinden emin olun. Emailinizin kısaltılmış linkler içerip içermediğini kontrol edin. Yönlendirmek istediğiniz gerçek linki saklayabileceği için spam filtreleme servisi onları şüpheli olarak algılayabilir.
 • Dağıtılabilirlik. Emaillerin ulaşmasında geçici ve kalıcı sebeplerin ya da spam tuzaklarına kapılma gibi dağıtılabilirlik sorunlarının olup olmadığını tespit edin.
 •  DNS. Domain isim servisi (DNS) email pazarlamanızın bel kemiğidir. O yüzden yüksek gönderici puanınızı korumanız için emailiniz her zaman doğrulanmalıdır. Ve domaininizin ele geçirilmesinden ya da e-dolandırıcılık saldırılarından kaçınmalısınız.
 • Kimlik doğrulama.  SPF kayıtlarınızın (Gönderici politika çerçevesi) düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Ayrıca ayarlamış olduğunuz DKIM (Alan anahtarı doğrulama postası) kayıtlarına göre emaillerinizin onaylandığından ve almış olduğu şüpheli emailleri domaininizin nasıl yönettiğini takip etmek için DMARC ayarlarınızdan emin olun.

DNS ve kimlik doğrulama kayıtlarınızın hepsinin doğru olduğunu kontrol etmek için Mail Test Ediciden yararlanın. Başlatmak için, bir kampanya oluşturun ve onu web sayfanızı hazırladığınız adrese gönderin. testing spamness of email

Şekil 5- Mail Test Edicinin Başlatılması

Sonrasında servis emailinizi analiz edecek ve kimlik doğrulama ayarları, black liste durumları ve emailin kendisi ile ilgili tanımlamış oldukları sorunları bir rapor halinde size geri gönderecektir. Bu tür raporların görünümü genel olarak aşağıdaki şekilde olmaktadır:

mailtester results
Şekil 6- Email kampanya analizinizin sonuçları

Tanımlanmış problemlere tıklayarak, o sorun hakkında daha ayrıntılı bir rapor elde edecek ve bu sorunların çözümü için izlemeniz gereken yolları göreceksiniz. Gelin aşağıdaki örneğe bir göz atalım:

mailtester report
Şekil 7- Detaylı spam filtreleme raporu

SpamAssassin raporlarına göre, DKIM imzanızı geçerli hale getirmeniz ve emailin kodlaması ve text-to-images oranına (metinden resme oranı) dikkat etmeniz gerekmektedir.Email denetimi adım 3.  İyileştirme planı düşünün Email pazarlama çalışmalarınızı geliştirmek için, sorunların kökenine bağlı olarak aşağıda verilmiş olan değişiklikleri yerine getirin:Email içeriğiHipotezleri A/B testi için hazırlayın. Konu satırları, gönderici isimleri ve eylem çağrısı butonun tasarımı ve yerleştirilmesi ile ilgili farklı varyasyonları test ettirin.

email ab testing
Şekil 8- Farklı eylem çağrısı buton tasarımlarının A/B Testi için hazırlanması

Email alt yapısıEmailinizin asıl içeriğini tasarladıktan sonra, kampanyanızın teknik kısmı üzerinde çalışma yapmayı unutmayın:

 • Herhangi bir kimlik doğrulama hatasını göz önüne alarak, email servis sağlayıcınızın ilgili ayarlarını inceleyin ya da servis sağlayıcınızın destek ekibi ile irtibata geçin.
 • Gönderici itibarınızı geliştirmek için, geçersiz adreslerin çıkarılarak veri tabanınızın onlardan temizlendiğinden emin olun, black liste durumunuz kontrol edin ve spam tuzaklarına maruzlarınızı azaltın.
 • Emailinizi spam olarak işaretlenmesinden korumak için kullanıcılara kolay bir şekilde abonelikten çıkabilecekleri bir seçenek sunun. Abonelikten ayrılma butonunu emailinizin alt kısmına yerleştirin ve sonra bu linkin kullanıcıları, abonelikten ayrılma formuna yönlendirip yönlendirmediğinden emin olun. Emaillerinizi almaktan vazgeçmemeleri için onlara yinede son bir fırsat sunun.

SendPulse tarafından oluşturulmuş bir abonelikten ayrılma formu örneği burada verilmiştir. Kullanıcıların abonelikten ayrılmaya ve emailinizin alt bilgisindeki ilgili linki tıklamaya karar verdiği durumlarda, tüm emaillerden ya da belirli kategorideki emaillerin aboneliğinden ayrılıp ayrılmamaları için onlara seçme hakkı sunun.

email unsubscribe form
Şekil 9- SendPulse tarafından oluşturulmuş bir abonelikten ayrılma formu

Kullanışlı email denetim araçları Email Servis Sağlayıcı, ya da ESP — Email pazarlama kampanyanızı oluşturmak için yararlandığınız bir servistir. Denetiminiz için üçüncü şahıs konumundaki uzmanlara güveniyorsanız, onların sisteminize ve önceki kampanya geçmişinize erişebilmelerini sağlamanız gerekmektedir.Google Analitik — Emailinizden web sayfanıza ulaşıncaya kadar kullanıcının yapmış olduğu tüm yolculuğu takip etmenize yarayan bir araçtır. Kampanyanızın web sitenize herhangi bir akış getirip getirmediğini görmek için, UTM (Urchin Tracking Module) takip kodunu oluşturup onu emilinizdeki linklere yerleştirdiğinizden emin olun.PowerPoint, PDF —E-mail pazarlama denetiminin sonuçlarını sunabileceğiniz programlardır.SonuçlarE-mail denetimi yönetimi, email pazarlama programınızdaki her türlü hatayı saptamaya yardımcı olur ve e-mail pazarlama stratejinizde başarılı olmanız için size destek olur.Kurum içi denetimi çalıştırmak için, aşağıdaki kontrol noktalarına dikkat edin:

 1. Email içeriğinizi analiz edin. Önceki kampanyalarınızı gözden geçirin ve bir birleriyle kıyaslayın, geliştirilmesi gerekenleri düzeltin ve onları test etmeyi unutmayın.
 2. Herhangi bir hata ya da uyarı olup olmadığını görebilmek için email pazarlamanızın teknik kısmını kontrol edin.
 3. Saptanmış sorunları ortadan kaldırmak için gerekli eylemleri faaliyete geçirin.

Email pazarlama sürecinizin denetimini mutlaka yapın, kampanyalarınızı geliştirin ve email kampanyalarınızın dağıtımı için SendPulse’dan yararlanın.

Yayın tarihi:

18 Şub. 2019

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Ortalama Değerlendirme: 0/5
Toplam Oy Sayısı: 0
Paylaş:
Twitter